Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

wtorek 12/02/2019

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

W dniu 6 lutego 2019 r. Wojewoda Lubelski wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Informacje dotyczące przedmiotowej decyzji można uzyskać w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3, II piętro, pokój 213, telefon (81) 74-24-245 w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz.8-14,30.

Uwagi i wnioski będą przyjmowane w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/obwieszczenia-wojewody-lubelskiego/193531_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego.html