Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Opis projektu

Zakres kontraktu obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania odcinka obwodnicy drogi ekspresowej m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lubelski Północ – Jonaki obecnie Janów Lubelski Południe z węzłami) dł. 7 km. Dzięki budowie węzła Janów Lubelski Północ zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej S19 z istniejąca droga krajową nr 19/74 i drogą gminną nr 108881L relacji Borownica – Kopce.

Inwestycja planowana jest do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020. Dotyczy ona programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 przyjętego Uchwałą Rady Ministrów  Nr 156/ 2015 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie utworzenia programu  wieloletniego pod nazwą ,,Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025).

Celem inwestycji jest:

  • stworzenie bezpiecznego odcinka obwodnicy drogi ekspresowej nr 19 zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży,
  • oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego,
  • poprawy i zwiększenia przepustowości korytarza tranzytowego via carpatia
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej zgodnej z parametrami obowiązującymi z warunkami technicznymi, przepisami prawa i wymogami unijnymi,
  • zapewnienie rozwoju regionu poprzez bezkolizyjne połączenie drogowe dużych aglomeracji miejskich, ośrodków przemysłowych, terenów atrakcyjnych krajobrazowo.

Parametry techniczne

Droga ekspresowa S19

Klasa techniczna drogi ekspresowej

Prędkość projektowa

Obciążenie nawierzchni

Kategoria ruchu

Ilość i szerokość jezdni

Szerokość pasa ruchu

Szerokość pasa awaryjnego

Szerokość pasa dzielącego (z opaskami)

Szerokość poboczy

Skrajnia pionowa

Docelowa ilość pasów ruchu w każdym kierunku

S

100 km/h

115 kN/oś

KR6

2×7,0 m

3,50 m

2,5 m

5,0 m

min. 2×0,75 m

5,0 m

3

Numer Kontraktu: Umowa nr 3/10/R/2017
Wartość Kontraktu: 148. 543. 963, 51 PLN
Okres realizacji Kontraktu: 30. 10. 2017 – 15. 05. 2021
Zamawiający / Inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 WarszawaGDDKiA Oddział Lublin
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
tel. 81 532 70 61, fax. 81 532 44 67

Kierownik Projektu
mgr inż. Katarzyna Szymona
tel./fax  81 534 92 24

Instytucje zaangażowane

w realizację Projektu:

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

Instytucje, które będą zaangażowane w realizację Projektu w przypadku uzyskania dofinansowania z UE: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Komisja Europejska

ec.europa.eu

www.mir.gov.pl

Zarządzanie projektem i nadzór budowy TPF Sp. z o. o.
ul. Annopol 22, 03 – 236 Warszawa

Biuro Inżyniera:
ul. Lubelska 1
23 – 300 Janów Lubelski

e-mail:

obwjanowlub@tpf.com.pl

Wykonawca robót: Mota – Engil Central Europe S.A.,

ul. Wadowicka 8W, 30 – 415 Kraków

Biuro Budowy:
Borownica 26
23 – 300 Janów Lubelski
 

Dyrektor kontraktu:

mgr inż. Bożena Flader

e -mail biura budowy: S19Janow.Lubelski.odc2@mota-engil-ce.eu