Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 19/06/2018

11.06.2018 – 17.06.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego branży drogowej,
 • Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji Projektu Budowlanego oraz Projektu Zagospodarowania Terenu na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Roboty mostowe:

 • Wykonywanie obliczeń do Projektu Wykonawczego,
 • Wykonywanie wstępnych rysunków do Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Dostosowanie projektowanych sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,
 • Opracowywanie elementów Projektu Wykonawczego,
 • Koordynacja międzybranżowa rozwiązań projektowych.

Branża sanitarna:

 • Doprecyzowanie rozwiązań, przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Opracowywanie operatów wodnoprawnych.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża gazowa:

 • Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża melioracyjna:

 • Przygotowywanie finalnej wersji dokumentacji na posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

 

Branża telekomunikacyjna:

 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Opracowywanie elementów Projektu Wykonawczego,
 • Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

 

Prace projektowe inne:

 • Przekazano do weryfikacji przez Inżyniera:
  • Plan Działań Ratowniczych,
  • Dokumentację Badań Podłoża Gruntowego,
  • Projekt Konstrukcji Nawierzchni.
 • Wprowadzanie uwag Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko,
 • Przekazano do weryfikacji Raport Oddziaływania na Środowisko,
 • Kontynuacja prac przy projektach podziałów nieruchomości,
 • Analiza danych pozyskanych z odwiertów kontrolnych.