Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 26/06/2018

18.06.2018 – 24.06.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Przesłanie do uzgodnienia przez Zamawiającego wykazu zjazdów,
 • Przesłanie wniosków do właścicieli o uzgodnienie lokalizacji zjazdów.

Roboty mostowe:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Opracowywanie rysunków do Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Przekazanie schematów zasilania do Zamawiającego celem akceptacji,
 • Przesłanie celem uzgodnienia do gestorów sieci dokumentacji Projektu Budowlanego przebudowy sieci nN, SN oraz 110kV.

Branża sanitarna:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Opracowywanie operatu wodnoprawnego dotyczącego odwodnienia drogi.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,

Branża gazowa:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,

Branża melioracyjna:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.

Branża telekomunikacyjna:

 • Przekazanie dokumentacji Projektu Budowlanego do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu w oparciu o warunek 5.2 Warunków Kontraktu oraz dla Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych,
 • Opracowywanie elementów Projektu Wykonawczego,
 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Przekazanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu dot. Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem z dn. 11.06.2018,
 • Przesłanie Projektu Budowlanego przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange do uzgodnień.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • Przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia Projektu geotechnicznego,
 • Analiza zaleceń Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przeprowadzonego przez Zamawiającego,
 • Kontynuacja prac przy projektach podziałów nieruchomości,
 • Kontynuacja kontrolnych odwiertów, zgodnie z Poleceniem Inżyniera Kontraktu 1/S19 oraz bieżąca analiza danych z odwiertów kontrolnych.