Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

wtorek 03/07/2018

25.06.2018 – 01.07.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Analiza zaleceń Audytu BRD.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzenie uwag Nadzoru Konsultanta do Projektu Budowlanego.
 • Opracowywanie rysunków do Projektu Budowlanego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Spotkanie Projektanta z Weryfikatorem w celu omawiania uwag do Projektu Budowlanego.

Branża sanitarna:

 • Sporządzenie operatu wodnoprawnego dot. odwodnienia drogi.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Przesłanie do PSG Sp.z o.o. danych dotyczących parametrów zapotrzebowania na paliwo gazowe do poszczególnych obiektów na terenie MOP.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym przebudowy kolizji telekomunikacyjnych.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • P Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego race projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • Przekazanie do przeglądu i zatwierdzenia Projektu podziałów nieruchomości(map podziałowych),
 • Analiza danych z kontrolnych odwiertów zgodnie z Poleceniem Inżyniera Kontraktu 1/S19 w związku ze stwierdzeniem przez Wykonawcę występowania zjawisk krasowych.