Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 15/06/2020

08.06.2020 – 14.06.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 22+340-22+510
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 21+500-21+840 lewa strona
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 21+691-21+731 prawa strona
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 18+866-20+330 prawa strona
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 19+915-20+240 lewa strona, lewa krawędź
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+231-20+330 lewa strona, prawa krawędź
– Nasyp przeciążeniowy w km 23+815-23+905
– Warstwa odsączająca w km 19+430-19+620
– Podbudowa AC22P w km 23+250-23+375, prawa i lewa strona
– Uszczelnienie rowu w km 21+000-21+350
– Ulepszenie podłoża C0,4/0,5 w km 19+430-19+620
– Podbudowa C5/6 w km 19+620-19+805, lewa i prawa strona
– Humusowanie skarp w km 20+400-21+030, lewa strona
ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – obiekt WS-20
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł P1, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa – obiekt WS-21
– Przygotowanie podłoża pod podparcie ustroju – obiekt WD-22
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Betonowanie płyty zespalającej – obiekt PZM 19+169
– Betonowanie płyt przejściowych – obiekt PZM 19+169
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24 –
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Zasilanie
– Chudy beton, budynek toalet MOP
– Murowanie ścianek – MOP Lewy
– Wykop pod zbiornik p. poż. – MOP Prawy
– Montaż zbiornika p. poż. – MOP Prawy