Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 22/06/2020

15.06.2020 – 21.06.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 22+340-22+510
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 21+500-21+840 lewa strona
– Podbudowa z kruszywa C90/3 km 21+500-21+840 strona lewa
– Podbudowa AC22 km 21+500-21+840 strona prawa
– Warstwa wiążąca AC16W km 21+500-21+840 strona prawa i lewa
– Warstwa wiążąca AC16W km 19+815-20+340 strona prawa
– Uszczelnienie rowu km 21+000-21+350
– Podbudowa C5/6 km 19+620-19+805 strona lewa
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 18+866-20+330 prawa strona
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 19+915-20+240 lewa strona, lewa krawędź
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+231-20+330 lewa strona, prawa krawędź
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+400-20+563
– Warstwa odsączająca w km 19+430-19+620 strona lewa i prawa
– Podbudowa z kruszywa C90/3 km  19+815-20+340 strona prawa i lewa
– Podbudowa AC22P km 21+500-21-840 strona lewa i prawa
– Podbudowa AC22P km 19+815-20+340 strona prawa
– Ustawienie krawężników MOP PRAWY
– Podbudowa C5/6 w km 19+430-19+620, STRONA LEWA I PRAWA
– Krawężniki leżące – łącznik DK19 rondo- Janów Lubelski Południe
ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – obiekt WS-20
– Przygotowanie podłoża pod podparcie ustroju – obiekt WD-22
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Betonowanie płyt przejściowych – obiekt PZM 19+169
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia MOP PRAWY i MOP LEWY
– Budowa przyłaczy energetycznych
– Murowanie ścianek- MOP LEWY
– Zasypka zbiornika – MOP PRAWY
– Chudy beton pod posadzką- budynek toalet MOP PRAWY