Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 29/06/2020

22.06.2020 – 28.06.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 22+340-22+510
– Wykonanie nasypu w km 23+480-23+815
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 19+180-19+805 lewa i prawa strona
– Podbudowa AC22P w km 19+815-20+340, lewa strona
– Warstwa wiążąca AC16W w km 19+815-20+340 lewa strona
– Podbudowa C5/6 w km 19+180-19+430, prawa strona
– GWN w km 22+450-22+860
– Układanie kostki na wyspie dzielącej łącznik DK19, węzeł Janów Lubelski Południe
– Humusowanie skarp
ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – obiekt WS-20
– Betonowanie poprzecznic, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Betonowanie poprzecznic, jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Deskowanie skrzydła, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia lewa, obiekt WS-21
– Montaż deskowania ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Budowa przyłączy energetycznych
– Murowanie ścianek – MOP prawy
– Budowa sieci wodociągowej W1 – budynek toalet MOP
– Wpięcie do wodociągu W1 – MOP prawy
– Próby ciśnieniowe i płukanie W2 – MOP prawy
– Uzbrojenie studni wodomierzowej
– Montaż zaworów pływakowych do zbiornika p. poż
ROBOTY DROGOWE
– Prace porządkowe
– Wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w km 21+830-22+310 prawa strona
ROBOTY MOSTOWE
– Wykonywanie zasypek, obiekt WS-21
– Demontaż deskowania ustroju nośnego, obiekt WS-21
– Montaż elementów wyposażenia ustroju nośnego – obiekt MS-23
– Wykonywanie zasypek, obiekt WD-22
– Montaż łożysk, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Prowadzenie robót zabezpieczających przed intensywnymi opadami deszczu: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie, przyłącza energetyczne, wodociągi
– Prace porządkowe/wykonywanie zabezpieczeń po intensywnych opadach deszczu: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, oświetlenie, przyłącza energetyczne, wodociągi
– Przebudowa drenu w km 21+700
– Deskowanie stropu budynku toalet – MOP lewy