Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 06/07/2020

29.06.2020 – 05.07.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 22+340-22+510
– Wykonanie nasypu w km 23+480-23+815
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Warstwa odsączająca w km 22+860-22+920
– Podbudowa AC22P w km 19+180-19+805, lewa strona
– Podbudowa AC22P w km 18+815-19+805, prawa strona
– Warstwa wiążąca AC16W w km 18+180-19+805 lewa i prawa strona
– Podbudowa C5/6 w km 22+450-22+860, prawa strona
– GWN w km 22+450-22+860. lewa strona

– Wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w km 21+830-22+310, prawa strona
– Podbudowa AC22P w km 20+430-20+540
– GWN w km 22+330-22+450 prawa strona
– Chodnik przy DK19 w rejonie obiektu WS-21
– Humusowanie skarp

ROBOTY MOSTOWE
– Deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
– Betonowanie skrzydła P2, jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Demontaż ustroju, obiekt WS-21
– Montaż deskowania ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Betonowanie ciosów, jezdnia lewa – obiekt WS-25

– Wykonywanie zasypek, obiekt WS-21
– Wykonywanie zasypek – obiekt MS-23
– Montaż elementów wyposażenia ustroju – obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-25
– Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Budowa przyłączy energetycznych
– Budowa sieci sanitarnych
– Murowanie ścianek – MOP prawy
– Deskowanie stropu budynku toalet, MOP lewy
– Betonowanie stropu budynku toalet, MOP lewy

– Budowa kanalizacji deszczowej – D18, D19, D20
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24 – prace porządkowe
– Deskowanie i zbrojenie stropu budynku toalet, MOP prawy
– Zbrojenie stropu budynku toalet, MOP lewy
– Przygotowanie do prób wodociągowych