Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 12/02/2018

18.12.2017 – 24.12.2017

Prace projektowe drogowe

– Kontynuowane są prace przygotowawcze dotyczące mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

– Przeprowadzano prace terenowe,

– Wykonawca rozpoczął analizę i prognozę ruchu,

– Obliczono przepustowość natężenia ruchu,

– Nadal realizowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości.

Prace projektowe branżowe:

– Trwa przygotowywanie Planu działań środowiskowych

– Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą

– Dokonywane są obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne.

Prace projektowe inne:

-Realizowany jest Plan działań środowiskowych

-Kontynuowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości.