Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 12/02/2018

25.12.2017 – 31.12.2017

Prace projektowe drogowe:

– Trwa kontynuacja prac przygotowawczych: mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

– Wykonawca przeprowadził prace terenowe

– Wykonano analizę ruchu, przepustowość i prognozę ruchu

– Realizowane są prace projektowe dotyczące Systemu Zarządzania Ruchem i systemu monitoringu wizyjnego węzłów.

Prace projektowe mostowe:

– Prowadzone są prace projektowe w zakresie drogowego PZT, branży mostowej i konstrukcyjno-budowlanej.

Prace projektowe branżowe:

– Podjęto działania odnośnie inwentaryzacji przyrodniczej

– Ponownie dokonano obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych

– Przeanalizowano spływające warunki techniczne  od gestorów sieci i przekazano je Zamawiającemu.

Prace projektowe inne:

– Opracowywane są projekty podziałów nieruchomości

– Plan działań środowiskowych jest w trakcie przygotowań.