Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

środa 12/12/2018

03.12.2018 – 09.12.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego ,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB),
 • Przekazanie projektu materiałów promocyjnych,
 • Przekazanie do przeglądu IK i Zamawiającego opracowań STWiORB.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie STWiORB.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych ,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża gazowa:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża melioracyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB,

Branża telekomunikacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie

Prace  inne:

 • Uzupełnienie dokumentacji podziałowej w Urzędzie Wojewódzkim,
 • Przekazanie projektu materiałów promocyjnych.