Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 07/01/2019

17.12.2018 – 23.12.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego ,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB),
 • Przekazanie do przeglądu opracowań STWiORB.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie STWiORB,
 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW – Obiekt WS-25 oraz opracowań STWiORB.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych ,
 • Opracowywanie STWiORB,
 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW w zakresie :
 • przebudowy sieci nN,SN,
 • zasilania elektroenergetycznego,
 • oświetlenia drogowego,

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.
 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB,
 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW w zakresie kanalizacji deszczowej.

Branża gazowa:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB,

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża melioracyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB,

Branża telekomunikacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB,
 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW w zakresie:
 • Przebudowa sieci teletechnicznej,
 • Budowa kanału technologicznego,
 • Budowa kanalizacji teletechnicznej i monitoringu MOP.

Prace  inne:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie:

– Systemu  Zarządzania Ruchem,

– branży geotechnicznej,

– branży zieleń, opracowywanie STWiORB.

 • Przekazanie do przeglądu opracowań PW : projekt wycinki i nasadzeń,
 • Publikacja materiałów promocyjnych.