Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

02.12.2019 – 08.12.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 100%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 100%
– wykonanie nasypu w km 20+050-20+320 – 100%
– wykonanie nasypu w km 18+825-19+620 – 100%
– wykonanie nasypu w km 18+570-18+670 – 100%
– wykonanie nasypu LO8L – 100%
– wykonanie nasypu LO8P – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-3 – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-4 – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-2 – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-1 – 100%
– wykonanie przepustów L05L, L05P, L06L, L06P – 50%
– wykonanie przepustu fi1000 w km 19+920 – 50%
– wykonanie rowów w km 22+305-22+860 – 75%

– wykonanie nasypu LO7L
– wykonanie nasypu LO7P
– wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 23+860-23+900
– wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 24+055-24+125

ROBOTY MOSTOWE
– wykonanie wykopu pod przepust PZM w km 19+169 – 100%
– betonowanie wlotu/wylotu PZM w km 19+810 – 0%
– zbrojenie fundamentu skrzydeł PZM w km 19+810 – 80%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+698 – 90%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+723 – 90%
– próbne obciążenie pali – WS-21 – 90%
– izolacja fundamentów – WD-22, P2, P3 – 50%
– zbrojenie i deskowanie korpusu – P1, P3 – 50%
– zbrojenie i deskowanie filara – P2 – 100%
– betonowanie filara – P2 – 100%
– skucie głowic pali – MS-23 – 70%
– wykonanie pali CFA – WS-25 – 100%

– wykonanie ławy z kruszywa pod przepust PZM w km 19+169
– skucie głowic pali WS-21

ROBOTY BRANŻOWE
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 40%
– przebudowa sieci SN1 – 100%
– przebudowa sieci SN2 – 100%