Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

09.12.2019 – 15.12.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 100%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 100%
– wykonanie nasypu w km 20+050-20+320 – 100%
– wykonanie nasypu w km 18+825-19+620 – 100%
– wykonanie nasypu w km 18+570-18+670 – 100%
– wykonanie nasypu LO8L – 100%
– wykonanie nasypu LO8P – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-3 – 80%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-1 – 80%
– wykonanie przepustów L05L, L05P, L06L, L06P – 100%
– wykonanie przepustu fi1000 w km 19+920 – 100%
– wykonanie rowów w km 22+305-22+860 – 100%

– wykonanie nasypu w km 24+055-24+270
– wykonanie nasypu w km 21+625-21+825
– wykonanie nasypu DG108977L w km 0+225-0+400
– wykonanie nasypu w km 20+400-20+515
– wykonanie nasypu LO7L
– wykonanie nasypu LO7P
– wykonanie przepustu fi1000 w km 20+356
– wykonanie rowów w km 23+825-23+900
– wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 23+860-23+900
– wykonanie materaca dla nasypu przeciążającego w km 23+825-23+860
– Wykonywanie pali CSC w km 18+505-18+510

ROBOTY MOSTOWE
– betonowanie wlotu/wylotu, fundament skrzydeł w km 19+169 – 100%
– wykonanie pali CFA – WS-20 – 0%
– chudy beton – WS-21 – 100%
– betonowanie przyczółków – WD-22 – 0%
– betonowanie słupa podpory – WD-22, podpora P2 – 100%
– wykonanie zasypek ławy – WD-22, podpora P1, P3 – 30%
– chudy beton – WS-25 – 100%

– zbrojenie i deskowanie korpusu – WD-22, podpora P1, P2, P3
– wykonanie zasypek fundamentów – WD-22
– próbne obciążenie pali – MS-23
– wykopy pod chudy beton – WS-25, podpora P1, P4
– betonowanie wlotu/wylotu, przepust PZM w km 19+810
– zbrojenie skrzydeł przepustu PZM w km 19+810
– betonowanie fundamentu skrzydeł przepustu PZM w km 19+810
– wykonanie wykopu pod chudy beton, obiekt WS-21
– montaż prefabrykatów PZM 19+169
– wykonanie platformy roboczej na obiekcie WS-20

ROBOTY BRANŻOWE
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 5%