Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 27/04/2018

02.04.2018 – 08.04.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano dokumentację branży drogowej w koordynacji z pozostałymi branżami,

– Opracowano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Prace projektowe mostowe:

– Trwa kontynuacja opracowań dokumentacji w zakresie Projektu Budowlanego branży mostowej.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża sanitarna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Dopracowywane są rozwiązania dotyczące projektu budowy kanalizacji deszczowej.

Branża gazowa:

– Wykonawca realizuje prace dotyczące dostosowywania projektowanej sieci gazowej do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań w innych branżach.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Opracowywano Projekt Budowlany przebudowy cieków.

Branża telekomunikacyjna:

– Projektowane sieci dostosowywano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego wraz z koordynacją międzybranżową.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

– Trwa opracowywanie raportu oddziaływania na środowisko,

– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest w trakcie uzgodnień,

– Opracowywano projekt Systemu Zarządzania Ruchem.