Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 27/04/2018

09.04.2018 – 15.04.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano dokumentację branży drogowej w zakresie koordynacji z pozostałymi branżami,

– Przekazano dokumentację Planu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu

Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– Opracowywano materiały do uzgodnienia uzbrojenia sieci.

Prace projektowe mostowe:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Opracowywano materiały do pozwolenia wodnoprawnego,

– Przekazano dokumentację Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża sanitarna:

– Inżynier Kontraktu i Zamawiający otrzymali dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego,

– Opracowywano operaty wodnoprawne.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża gazowa:

– Przekazano dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża melioracyjna:

– Opracowywano Projekt Budowlany przebudowy cieków.

Branża telekomunikacyjna:

– Opracowywano materiały do pozwolenia wodnoprawnego,

– Projekt sieci dostosowywano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe ogólne:

– Opracowywano raport oddziaływania na środowisko,

– Złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do RDOŚ,

– Uzyskano z PODGiK wymagane dokumenty do opracowania projektów podziałów nieruchomości,

– Realizowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Opracowywano projekt Systemu Zarządzania Ruchem,

– Dokonano analizy otrzymanych wyników badań robót geologicznych i opracowywano dokumentację,

– Zawiadomiono właścicieli o czynnościach przyjęcia przebiegu granic do opracowania projektu podziału działek.