Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 27/04/2018

16.04.2018 – 22.04.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– Uzupełniono materiały  do audytu BRD.

Prace projektowe mostowe:

– Przekazano dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża energetyczna:

– Inżynier Kontraktu i Zamawiający otrzymali do weryfikacji dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Branża sanitarna:

– Przekazano dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,

– Opracowywano operaty wodnoprawne.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża gazowa:

– Przekazano dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Inżynier Kontraktu i Zamawiający otrzymali do weryfikacji dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Dokumentację Projektu Architektoniczno-Budowlanego przekazano do weryfikacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża telekomunikacyjna:

– W GDDKiA odbyło się spotkanie dotyczące omówienia szczegółów Projektu KSZR,

– Wprowadzono korekty do KSZR dotyczące uwag roboczych GDDKiA,

– Wygenerowano na potrzeby uzgodnień znaki zmienne E1, E2, F8.

– Przygotowano uzupełniony  Plan Działań Ratowniczych do ponownego uzgodnienia przez KWP.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego są w trakcie opracowań.

Prace projektowe ogólne:

– Przygotowywano raport oddziaływania na środowisko,

– Złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do RDDOŚ,

– Uzyskano z PODGiK wymagane materiały do opracowania podziałów nieruchomości,

– Prace projektowe przy podziałach nieruchomości są w trakcie opracowywania,

– Dostosowano kanał technologiczny do aktualnego kanału drogowego,

– Opracowywano dokumentację geologiczną,