Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

sobota 05/05/2018

23.04.2018 – 29.04.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Uzupełniono materiały do audytu BRD zgodnie z uwagami z pisma

nr IK/TPF/S19/2018/0197

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev. 03.

Prace projektowe mostowe:

– Wprowadzono do Projektu Budowalnego rew. 03 uwagi Zamawiającego,

– Odbyła się Rada Budowy nr 6, w której uczestniczyli projektanci i weryfikatorzy podczas której omówiono  uwagi Zamawiającego do dokumentacji.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev. 03.

Branża sanitarna:

-Opracowywano kolejne operaty wodnoprawne.

Branża telekomunikacyjna:

– Wprowadzono korekty ze względu na uwagi robocze GDDKiA do KSZR,

– Wygenerowano znaki zamienne E1, E2, F8 na podstawie uzgodnień,

– Dostosowywano kanał technologiczny do aktualnego układu drogowego i sieci poszczególnych branż.

Roboty ogólne inne:

– Przygotowywano raport oddziaływania na środowisko,

– Złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do RDOŚ,

– Kontynuowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Wysłano uzupełniony Plan Działań Ratowniczych do ponownego uzgodnienia przez KWP, KWSP,

– Opracowywano Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem w oparciu uwagi GDDKiA.