Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 21/04/2020

06.04.2020 – 12.04.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+570 – 18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625 – 21+695
– Wykonanie nasypu w km 21+825 – 22+290
– Wykonanie nasypu w km 23+480 – 23+920
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+220
– Wykonanie nasypu w km 24+340 – 24+425
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 24+430 – 24+581
– Wykonanie GWN w km 21+825 – 22+240, lewa strona
– Wykonanie GWN w km 21+825 – 22+940, prawa strona

– Ulepszanie warstw nasypu w km 24+125 – 24+220
– Ulepszanie warstw nasypu w km 23+815 – 23+905
– Wykonanie GWN w km 24+340 – 24+581 lewa strona
– Ulepszone podłoże w km 22+300 – 22+340
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 w km 24+340 – 24+581 prawa strona
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 w km 21+825 – 22+060 lewa strona

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Betonowanie korpusu, podpora P2 jezdnia lewa, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Betonowanie ścianki zaplecznej, podpora P2 jezdnia lewa – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie filarów F2 jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Betonowanie korpusu P1 jezdnia lewa – obiekt WS-25

– Betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia lewa, obiekt WS-20
– Demontaż deskowania – obiekt MS-23
– Deskowanie scianki zaplecznej, obiekt MS-23
– Wykonanie zasypki przepustu PZM 19+810

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D13
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Melioracje – umocnienie rowu R50
– Melioracje – umocnienie rzeki Biała

– Montaż przepustu fi 1400, rów R50
– Montaż studzienek ściekowych przy wylotach do rowu w km 20+563 – 20+655 prawa strona