Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 21/04/2020

13.04.2020 – 19.04.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+570 – 18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625 – 21+695
– Wykonanie nasypu w km 21+825 – 22+290
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+220
– Wykonanie nasypu w km 24+340 – 24+425
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 24+430 – 24+581
– Wykonanie GWN w km 21+825 – 22+240, lewa strona
– Wykonanie GWN w km 21+825 – 22+940, prawa strona

– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 w km 22+060 – 22+240
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C5/6 w km 21+825 – 22+060
– Uszczelnienie rowu geomembraną w km 21+000 – 21+200
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 24+055 – 24+220
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 23+815 – 23+905
– Odcinek próbny ścieku metodą ślizgową w km 24+340 – 24+560
– Wykonanie scieku metodą ślizgową w km 21+830 – 22+060 jezdnia lewa
– Układanie warstwy odsączającej w km 22+860 – 23+250

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydeł P2 jezdnia prawa – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie filarów F2 jezdnia prawa – obiekt WS-25

– Deskowanie skrzydeł – obiekt MS-23
– Wykonanie zasypki PZM 19+169
– Wykonanie zasypki PZM 19+810
– Wykonanie płaszcza ochronnego, obiekt PZM 21+698
– Wykonanie płaszcza ochronnego, obiekt PZŁ 21+723
– Wykonanie płaszcza ochronnego, obiekt PZM 24+330

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Montaż studzienek – węzeł Jonaki
– Montaż przepustu fi 1400, rów R50

– Umocnienie rowu RN01