Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 27/04/2020

20.04.2020 – 26.04.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+695
– Wykonanie nasypu w km 21+825-22+290
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+220
– Uszczelnienie rowu w km 22+860-23+250
– Warstwa odsączająca w km 22+860 – 23+250
– (Odcinek próbny) Podbudowa pomocnicza AC22P w km 24+350-24+581 jezdnia prawa, jezdnia lewa
– Wzmocnienie podłoża w km 20+830-21+030
– Wykonanie wykopu w km 20+830 – 21+410
– Wykonanie nasypu DG108977L w km 0+225 – 0+300
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 23+480 – 23+595
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 23+815 – 23+905

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Betonowanie korpusu P2 jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Betonowanie korpusu, podpora P1 jezdnia lewa, obiekt WS-21
– Betonowanie ciosów, obiekt WD-22 – 0%
– Betonowanie ciosów, jezdnia lewa – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie korpusu P4, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Chudy beton pod płyty przejściowe, PZM 19+810
– Deskowanie ciosów, obiekt WD-22
– Wykonywanie zasypek fundamentów, obiekt MS-23
– Deskowanie skrzydeł, obiekt MS-23
– Betonowanie skrzydeł P2, obiekt MS-23

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Montaż przepustu fi 1400 na rowie R50
– Umocnienie rowu RN01
– Umocnienie rowu R39
– Umocnienie rzeki Biała
– Wykonywanie wykopu na zbiorniku ZR1
– Umocnienie i humusowanie, zbiornik ZR2
– Budowa kanału technologicznego