Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 09/04/2020

30.03.2020 – 05.04.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+725
– Wykonanie nasypu w km 24+340 – 24+425
– Wykonanie nasypu w km 23+480 – 23+825
– Wykonanie nasypu w km 21+825 – 22+290
– Wykonanie nasypu w km 21+625 – 21+695
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515

– Wykonanie wykopu pod drogę technologiczną w km 21+800 – 22+250
– Wykonanie nasypu w km 18+570 – 18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+625 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+220
– Wykonanie GWN w km 24+340 – 24+425
– Wykonanie GWN w km 24+425 – 24+580
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 20+400 – 20+515
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 23+860 – 23+925
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 23+825 – 23+860
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 24+055 – 24+220
– Odcinek próbny dolnej warstwy podbudowy zasadniczej mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 w km 22+240-22+310

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie korpusu, podpora P1 jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-20
– Betonowanie korpusu, podpora P2 jezdnia lewa, obiekt WS-21
– Betonowanie skrzydeł, podpora P1, obiekt WD-22
– Betonowanie korpusu, podpora P2 jezdnia lewa – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie filarów F2 jezdnia lewa – obiekt WS-25

– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Deskowanie skrzydeł, podpora P1, obiekt WD-22
– Demontaż deskowania – obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie filarów – obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D15
– Budowa kanalizacji deszczowej – D14
– Budowa kanalizacji deszczowej – D13
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Melioracje – umocnienie rowu R50
– Melioracje – umocnienie rzeki Biała

– Budowa kanalizacji deszczowej – montaż wpustów D11
– Montaż przepustu fi 1400, rów R50