Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/07/2018

09.07.2018 – 15.07.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Wystąpienie do GDDKiA o zaopiniowanie  dokumentacji do wniosku o ZRID,
 • Korekta linii rozgraniczających w zakresie podziału kompetencji- uzgodnienie z GDDKiA.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzanie uwag Nadzoru Konsultanta do Projektu Budowlanego,
 • Opracowywanie rysunków ogólnych do dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Wprowadzanie zmian w projekcie oświetlenia zgodnie z wynikami Audytu BRD/aktualizacja projektu.
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża sanitarna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorami sieci.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Zaprojektowanie na terenie MOP instalacji sieci gazowej.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorem sieci.

Branża melioracyjna:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie kolizji teletechnicznych.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • System Zarządzania Ruchem – Opracowywanie profili przekroczeń KT korpusu głównego,
 • Korekta linii rozgraniczających w zakresie ustalonego podziału kompetencji,
 • Nanoszenie korekt do Projektu geotechnicznego (przekazanych w ramach uwag do branży mostowej),
 • Wprowadzenie korekt w celu wydania i przekazania końcowej wersji opracowań pn. „Plan działań ratowniczych”, „Opinii geotechnicznej” oraz „Raportu oddziaływania na środowisko”.