Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 30/07/2018

16.07.2018 – 22.07.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Analiza i wprowadzanie wniosków mieszkańców w sprawie lokalizacji zjazdów,
 • Aktualizacja Księgi uwag Konsultanta.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzanie uwag Konsultanta do Projektu Budowlanego,
 • Opracowywanie rysunków ogólnych do dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Aktualizacja projektu oświetlenia,
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża sanitarna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorami sieci.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Otrzymanie z PSG oświadczenia o warunkach przyłączenia obiektów MOP do sieci gazowej.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorem sieci.

Branża melioracyjna:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Prace nad dokumentacja Projektu Wykonawczego w zakresie kolizji teletechnicznych.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • System Zarządzania Ruchem – Opracowywanie profili przekroczeń KT korpusu głównego,
 • Przekazanie aktualnych, rynkowych cen jedn. do przedmiaru różnicowego wykonania dodatkowych stanowisk do kontroli pojazdów przez ITD na MOP.
 • Złożenie projektów podziałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Janowie Lubelskim,
 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu do Dokumentacji Badań Podłoża Geologicznego -korekta opracowania.