Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

piątek 03/08/2018

23.07.2018 – 29.07.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Analiza i wprowadzanie wniosków mieszkańców w sprawie lokalizacji zjazdów,
 • Przygotowanie prezentacji i materiałów na posiedzenie ZOPI,
 • Analiza otrzymanych opinii (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Modliborzyce, Powiatowy Zarząd Dróg Janów Lubelski, Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, Ministra Zdrowia) do wniosku o ZRID,
 • Otrzymanie opinii Urzędu Miasta Modliborzyce do opracowania SOR.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie rysunków do dokumentacji Projektu Wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Aktualizacja projektu oświetlenia,
 • Przekazanie do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego otrzymanych warunków przyłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych MOP-1, MOP-2,
 • Koordynacja międzybranżowa.

Branża sanitarna:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Doprecyzowanie szczegółów finalnego opracowania Projektu Budowlanego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • System Zarządzania Ruchem – Opracowywanie profili przekroczeń KT korpusu głównego,
 • Przekazanie opracowania uwzględniającego wniesienie uwagi Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu- Dokumentacja Podłoża Gruntowego,
 • Przekazanie stanowiska Nadleśnictwa Janów Lub. Do projektu porozumienia ws. wycinki,
 • Otrzymanie i analiza wytycznych od KAPSCH TELEMATIC ws. lokalizacji bramownic Elektronicznego Systemy Poboru Opłat.