Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 17/07/2020

06.07.2020 – 12.07.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 22+340-22+510
– Wykonanie nasypu w km 23+480-23+815
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Warstwa odsączająca w km 21+250-21+500
– Podbudowa AC22P MOP główna j.m. w km 0+000-0+220
– Podbudowa AC22P MOP główna j.m. w km 0+730-0+938
– Warstwa wiążąca AC16W MOP główna j.m. w km 0+000-0+220
– Warstwa wiążąca AC16W MOP główna j.m. w km 0+730-0+938
– Podbudowa C5/6 w km 22+330-22+450, prawa strona
– Podbudowa C5/6 w km 22+330-22+860, lewa strona
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 w km 21+205-21+500
– Humusowanie skarp
– Chodnik przy DK19 w rejonie obiektu WS-21
ROBOTY MOSTOWE
– Deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
– Betonowanie skrzydła P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Korytka odwodnieniowe – obiekt WS-21
– Montaż deskowania ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Zasypki obiektu – obiekt MS-23
– Chudy beton pod płyty przejściowe – obiekt MS-23
– Montaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-25
– Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanalizacji deszczowej – D18
– Budowa kanalizacji deszczowej – D19
– Budowa kanalizacji deszczowej – D20
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Budowa przyłączy energetycznych
– Budowa sieci sanitarnych
– Murowanie ścianek – MOP prawy
– Betonowanie stropu budynku toalet, MOP lewy
– Zbrojenie i deskowanie stropu budynku toalet, MOP prawy
– Próba szczelności zbiornika p. poż., MOP lewy
– Drenaż w pasie rozdziału
ROBOTY DROGOWE
– GWN w km 22+330-22+430
– Ulepszenie nasypu w km 18+583-18+770
– Układanie kostki na wyspie dzielącej – łącznik DK19 węzeł Janów Lubelski Południe
– Wymiana gruntu, rondo – węzeł Janów Lubelski Południe
– Podbudowa C90/3 w km 22+720-22+92
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 w km 18+825-19+180
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 DG108881L w km 0+330-0+600
– Odhumusowanie DG108881L
– Odświeżenie oznakowania pionowego
ROBOTY MOSTOWE
– Montaż belek prefabrykowanych typu T – jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Montaż belek prefabrykowanych typu T – jezdnia prawa – obiektWS-20
– Zasypka obiektu – obiekt WS-21
– Izolacja przeciwilgociowa – obiekt WS-21
– Demontaż deskowania – obiekt WS-21
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Zbrojenie i deskowanie stropu budynku toalet, MOP lewy
– Budowa kanalizacji deszczowej – D22