Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/07/2020

13.07.2020 – 19.07.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825 –
– Wykonanie nasypu w km 23+480-23+815
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+340
– Warstwa odsączająca w km 18+825-19+000
– Ścieki monolityczne 22+300-22+568
– Podbudowa C5/6 – rondo Janów Lubelski południe
– Podbudowa C5/6 w km 18+825-19+180, lewa i prawa strona
– Podbudowa C5/6 w km 21+205-21+500, prawa strona
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 MOP główna j.m. w km 0+000-0+115
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 MOP główna j.m. w km 0+175-0+590
– Warstwa mrozoochronna MOP główna j.m. w km 0+115-0+175
– Warstwa mrozoochronna MOP główna j.m. w km 0+590-0+745
– GWN w km 24+300-24+340
– Wymiana gruntu – rondo – węzeł Janów Lub. Południe
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 22+330-22+920, lewa strona
– Odhumusowanie DG108881L
– Humusowanie skarp
– Chodnik przy DK19
ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie skrzydła P2, jezdnia lewa – obiekt WS-20
– Demontaż deskowania – obiekt WS-21
– Montaż deskowania ustroju – obiekt WD-22
– Betonowanie płyt przejściowych – obiekt MS-23
– Montaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-25
– Zbrojenie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanalizacji deszczowej – D18
– Budowa kanalizacji deszczowej – D19
– Budowa kanalizacji deszczowej – D20
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Budowa przyłączy energetycznych
– Budowa sieci sanitarnych
– Murowanie ścianek – MOP prawy
– Betonowanie stropu budynku toalet, MOP lewy
– Betonowanie stropu budynku toalet, MOP prawy
ROBOTY DROGOWE
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej w km 18+825-19+180
– Podbudowa C5/6 w km 24+300-24-330 lewa i prawa strona
– Warstwa mrozoochronna MOP lewy, główna j.m. w km 0+000-0+050
– Warstwa mrozoochronna MOP główna j.m. w km 0+050-0+115
– Warstwa mrozoochronna MOP główna j.m. w km 0+175-0+430
– Układanie kostki na wyspie dzielącej – węzeł Janów Lub. Południe
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+300
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 MOP JM2, JM3 w km 0+000-0+130
ROBOTY MOSTOWE
– Zasypka obiektu – obiekt WS-20
– Deskowanie skrzydła – obiekt WS-20
– Deskowanie ustroju WS-20
– Zasypka obiektu – obiekt WS-21
– Demontaż deskowania ustroju – obiekt MS-23
– Deskowanie ustroju – obiekt WS-20
– Deskowanie ustroju nośnego JL – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D13
– Podpięcie sieci sanitarnej – MOP prawy
– Zbrojenie i deskowanie stropu budynku toalet, MOP prawy
– Pielęgnacja stropu budynku toalet, MOP lewy
– Budowa drenażu w pasie rozdziału w km 19+600
– Budowa drenażu w pasie rozdziału w km 21+250-21+700
– Zbiornik ZR-3
– Zbiornik ZR-4
– Budowa drenażu w pasie rozdziału w km 19+169-19+810