Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 27/07/2020

20.07.2020 – 26.07.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu – MOP lewy
– Wykonanie wykopu – MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+505
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 23+480-23+815
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej w km 21+205-21+500
– Podbudowa C5/6 w km 21+205-21+500, lewa i prawa strona –
– Podbudowa C5/6 m. parkingowe MOP lewy JM2
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 JM3 w km 0+130-0+330
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 DG108881L w km 0+230-0+330
– Wzmocnienie podłoża C0,4/0,5 JM2 w km 0+040-0+130
– Warstwa mrozoochronna DG108881L w km 0+230-0+330
– Warstwa mrozoochronna JM1 w km 0+000-0+130
– Warstwa mrozoochronna JM2 w km 0+040-0+130
– Warstwa mrozoochronna JM3 w km 0+130-0+330
– Warstwa mrozoochronna MOP lewy JM w km 0+000-0+050
– GWN w km 24+220-24+300
– Wymiana gruntu – rondo – węzeł Janów Lub. Południe
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 18+825-19+180, lewa strona
– Podbudowa z kruszywa C90/3 JM1 w km 0+000-0+130
– Podbudowa z kruszywa C90/3 JM2 w km 0+040-0+130
– Podbudowa z kruszywa JM3 w km 0+130-0+330
– Podbudowa AC22P łącznik DK19 węzeł Janów Lubelski Południe
– Podbudowa AC22P w km 22+330-22+920
– Podbudowa AC22P w km 18+825-19+180
– Warstwa wiążąca, łącznik DK19 węzeł Janów Lubelski Południe
– Warstwa wiążąca, w km 22+330-22+920
– Warstwa wiążąca, w km 18+825-19+180
– Warstwa wiążąca, DJP 26 w km 0+000-0+300
– Krawężniki MOP lewy
– Humusowanie skarp
ROBOTY MOSTOWE
– Zasypki obiektu – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego – obiekt WS-20
– Zasypki obiektu – obiekt WS-21
– Układanie papy pod kapy chodnikowe – obiekt WS-21
– Montaż deskowania ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-22
– Betonowanie płyt przejściowych P1 – obiekt MS-23
– Układanie papy pod kapy chodnikowe – obiekt MS-23
– Montaż elementów wyposażenia ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-25
– Montaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanalizacji deszczowej – D18
– Budowa kanalizacji deszczowej – D13
– Budowa kanału technologicznego
– Budowa oświetlenia
– Budowa przyłączy energetycznych
– Budowa sieci sanitarnych
– Betonowanie stropu budynku toalet, MOP prawy
– Budowa drenażu w pasie rozdziału
– Zbiornik ZR-3
– Zbiornik ZR-3
ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+300
– Wzmocnienie podłoża C0.4/0,5 JM4 w km 0+000-0+120
– Wzmocnienie podłoża C0.4/0,5 w km 21+205-21+500 lewa strona
– Materac w km 23+900-23+925
ROBOTY MOSTOWE
– Zasypka obiektu – obiekt WS-25
– Układanie papy pod kapy chodnikowe – obiekt PZM 19+169
– Układanie papy pod kapy chodnikowe – obiekt PZM 19+810
ROBOTY BRANŻOWE
– Zbrojenie i deskowanie stropu budynku toalet, MOP prawy
– Budowa ścianek kolankowych, MOP lewy
– Budowa gazociągu – MOP lewy