Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

wtorek 27/11/2018

19.11.2018 – 25.11.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie:
 • szczegółów konstrukcyjnych,
 • klasyfikacja podłoża gruntowego,
 • modelu numerycznego drogi,
 • przekrojów poprzecznych ,
 • przekazanie do przeglądu IK STWiORB,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB).

Roboty mostowe:

 • Sporządzanie przedmiarów robót,
 • Przekazanie do przeglądu IK STWiORB,
 • Opracowywanie STWiORB.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie:
 • przebudowy sieci elektroenergetycznych PGE ,
 • budowy oświetlenia,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych – w zakresie odwodnienia drogi,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża gazowa:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci gazowej,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża melioracyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie STWiORB.

Branża telekomunikacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie

Prace projektowe inne:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie:

– Systemu  Zarządzania Ruchem,

– branży geotechnicznej(opis techniczny, rysunki, specyfikacje techniczne),

– branży zieleń, opracowywanie STWiORB.