Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 06/12/2018

26.11.2018 – 02.12.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego ,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych(STWiORB),
 • Przekazanie do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Projektu Wykonawczego drogowego wraz z załącznikami (ekrany akustyczne, projekt konstrukcji nawierzchni, tabela robót ziemnych) oraz przedmiary robót dla całego zakresu.

Roboty mostowe:

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie Projektu Wykonawczego obiektów WS-21, WD-22 do przeglądu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz przedmiarów robót dla wszystkich obiektów inżynierskich,
 • Przekazanie do przeglądu Inżyniera Kontraktu opracowań Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie:
 • Przebudowy sieci elektroenergetycznych PGE ,
 • Budowy oświetlenia,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie Projektu oświetlenia drogowego oraz przedmiarów robót dla sieci elektroenergetycznych do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża sanitarna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie przedmiarów robót dla sieci sanitarnych do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie przedmiarów robót dla sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi do przeglądu Inżyniera Kontrkatu i Zamawiającego

Branża gazowa:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie przedmiarów robót dla sieci gazowych do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie przedmiarów robót dla sieci wod-kan do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Branża melioracyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie Przedmiarów robót dla robót melioracyjnych do przeglądu Inżyniera Kontrkatu i Zamawiającego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Opracowywanie Projektów Wykonawczych,
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przekazanie Przedmiarów robót dla sieci teletechnicznych do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego.

Prace projektowe inne:

 • Przekazanie Projektów Wykonawczych do przeglądu Inżyniera Kontrkatu i Zamawiającego w zakresie:
 • budowa kanału technologicznego,
 • budowa kabli światłowodowych Systemu Zarządzania Ruchem,
 • komplet przedmiarów robót Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przekazanie do przeglądu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego kompletu Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla projektu wycinki drzew ,
 • Przekazanie do przeglądu Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego Projektu wzmocnienia  podłoża.