Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

11.11.2019 – 17.11.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 100%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+250-23+450- 100%
– wykonanie nasypu w km 20+515-20+755 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 100%
– wykonanie nasypu w km 21+500-21+625 – 100%
– wykonanie zbiornika ZR3 – 50%
– wykonanie zbiornika ZR4 – 50%
– wykonanie przepustów – L07L, L08L – 100%
– wykonanie rowów – DJL17, DJP21 – 70%
– wzmocnienie podłoża C1,5/2 – DJL17, DJP21 – 0%

ROBOTY MOSTOWE
– wykonanie pali CFA – WS-25 – 35%
– wykonanie zasypki drenażu przpustu PZM w km 24+330 – 100%
– ułożenie zbrojenia – WD-22 – P1, P2 – 80%
– ułożenie zbrojenia ławy wlotu przepustu PZM w km 19+810 – 100%
– ułożenie deskowania ławy wlotu przepustu PZM w km 19+810 – 100%

ROBOTY BRANŻOWE
– przełączenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 100%

Roboty Wykonawcy nie ujęte w planie tygodniowym

– wykonanie wykopu pod chudy beton – WS-21 – podpora P1, P2,
– roboty spawalnicze przy przełączeniu gazociągu wysokiego ciśnienia DN200,
– stabilizajcja podłoża w km 22+860-23+200,
– wykonanie deskowania WD-22, podpora P2,
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200.