Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

18.11.2019 – 24.11.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 100%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+250-23+450- 100%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 100%
– wykonanie nasypu w km 21+500-21+625 – 100%
– wykonanie nasypu LO8L – 100%
– wykonanie nasypu LO8P – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-3 – 80%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-4 – 80%
– wzmocnienie podłoża C1,5/2 – DJL17, DJP21 – 0%
– wykonanie odcinka próbnego GWN C0,4/0,5 w km 20+515-20+755 – 0%
– wykonanie platformy roboczej w km 20+320-20+340 – 100%

– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-1
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-2
– wykonanie kolumn żwirowych w km 18+555-18+570
– wykonanie platformy roboczej w km 18+505-18+815
– wykonanie kolumn żwirowych w km 20+400-20+515
– wykonanie nasypu w km 18+570-18+670

ROBOTY MOSTOWE
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 24+330 – 95%
– wykonanie pali CFA – WS-25 – 69%
– wartswa chudego betonu – WS-21 – 100%
– wartswa chudego betonu – MS-23 – 100%

– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+698
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+723
– ułożenie zbrojenia i deskowania – WD-22, podpora P2, P3
– wykonanie wykopu pod chudy beton – MS-23

ROBOTY BRANŻOWE
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 25%
– przebudowa sieci SN1 – 10%
– przebudowa sieci SN2 – 10%
– przebudowa sieci IT1 – 10%