Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 28/11/2019

25.11.2019 – 01.12.2019

ROBOTY DROGOWE
– wykonanie wykopu w km 20+850-21+450 + MOP – 100%
– wykonanie nasypu w km 24+125-24+200 – 100%
– wykonanie nasypu w km 23+595-23+825 – 100%
– wykonanie nasypu w km 20+050-20+320 – 100%
– wykonanie nasypu w km 18+570-18+670 – 100%
– wykonanie nasypu LO8L – 100%
– wykonanie nasypu LO8P – 100%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-3 – 80%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-4 – 95%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-2 – 95%
– wykonanie wykopu dla zbiornika ZR-1 – 50%
– wzmocnienie podłoża C1,5/2 – DJL17, DJP21 – 100%
– wykonanie przepustów L06L, L05L, L05P, – 100%
– wykonanie kolumn CSC w km 24+025-24+055 – 100%

– wykonanie przepustu L06P
– wykonanie kolumn żwirowych w km 18+555-18+570
– wykonanie nasypów przeciążeniowych w km 23+860-23+900
– wykonanie nasypów przeciążeniowych w km 24+055-24+125
– stabilizacja podloża C1,5/2- DJL17
– wykonanie rowów – km 22-305-22+860

ROBOTY MOSTOWE
– wykonanie wykopu pod przepust PZM w km 19+169 – 60%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+698 – 50%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 21+723 – 50%
– wykonanie zasypki przepustu PZM w km 24+330 – 100%
– betonowanie ławy fundamentowej – WD-22, P3 – 100%
– betonowanie ławy fundamentowej – WD-22, P2 – 100%
– wartswa chudego betonu – WS-25, P3 – 100%
– wykonanie pali CFA – WS-25, P1 – 20%

– skucie głowic pali WS-21
– montaż deskowania ławy fundamentowej WD-22, podpora P2, P3
– montaż zbrojenia i deskowania wlotu i wylotu PZM 19+810
– wykopy pod chudy beton – WS-25, podpora P1, P2, P3
– betonowanie ławy fundamentowej WD-22,P2
– montaz zbrojenia przyczółków, WD-22
– chudy beton WS-25, P2-P3

ROBOTY BRANŻOWE
– demontaż starego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 – 35%
– przebudowa sieci SN1 – 50%
– przebudowa sieci SN2 – 50%
– przebudowa sieci IT1 – 100%