Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 10/11/2020

02.11.2020 – 08.11.2020

ROBOTY DROGOWE
GWN DG108977L
km 24+025-24+055
km 23+905-23+935
DJP23 w km 0+060-0+792
Podbudowa z kruszywa C90/3 DG108977L
km 24+025-24+055
km 23+905-23+935
Warstwa mrozoochronna DJP23 w km 0+000-0+060
Podbudowa AC22P JM MOP prawy
km 24+025-24+055
Warstwa wiążąca AC16W DJP25
km 24+025-24+055
Warstwa ścieralna AC11S MOP lewy
DJP25
SMA MOP lewy
Ogrodzenia – montaż słupków
Bariery ochronne
Krawężniki
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Chodniki
Pobocza z kruszywa
Nasadzenia MOP prawy
ROBOTY MOSTOWE
Krawężniki na skrzydłach obiekt WD-22
Deski gzymsowe na skrzydłach obiekt WD-22
Asfalt lany – jezdnia prawa obiekt WS-25
Betonowanie kap chodnikowych, jezdnia lewa obiekt WS-25
Płyty przejściowe P1, jezdnia lewa + jezdnia prawa obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D12
Budowa kanalizacji deszczowej D18
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Obróbki blacharskie MOP