Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 19/11/2020

09.11.2020 – 15.11.2020

ROBOTY DROGOWE
Podbudowa C5/6 km 23+905-23+935
Podbudowa z kruszywa C90/3 km 23+905-23+935
L07L w km 0+000-0+060
rondo – węzeł Jonaki
Podbudowa AC22P km 23+780-23+930
Warstwa wiążąca AC16W MOP prawy
km 23+780-23+930
km 24+025-24+055 strona prawa
Warstwa ścieralna AC11S DG108977L
MOP lewy
Nawierzchnia z mieszanki SMA Parkingi – MOP lewy
Ogrodzenia – montaż słupków
Bariery ochronne
Krawężniki
Zasypka w pasie rozdziału
Humusowanie i skarpowanie
Chodniki
Pobocza z kruszywa
Nasadzenia
ROBOTY MOSTOWE
Nawierzchnia żywiczna na kapach obiekt WS-20
Nawierzchnia żywiczna na kapach obiekt WS-21
Nawierzchnia żywiczna na kapach obiekt WD-22
Papa termozgrzewalna obiekt WD-22
Betonowanie kap na skrzydłach obiekt WD-22
Nawierzchnia żywiczna na kapach obiekt MS-23
Betonowanie kap chodnikowych, strona prawa, jezdnia lewa obiekt WS-25
Betonowanie kap na skrzydłach obiekt WS-25
Asfalt twardolany obiekt WS-25
ROBOTY BRANŻOWE
Budowa kanalizacji deszczowej D12
Budowa kanalizacji deszczowej D18
Budowa kanału technologicznego
Budowa oświetlenia
Budowa przyłączy energetycznych
Obróbki blacharskie MOP