Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 12/02/2018

05.02.2018 – 11.02.2018

Prace projektowe drogowe:

– Wykonawca kontynuuje prace przygotowawcze w zakresie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych i przygotowuje do złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK),

Prace projektowe mostowe:

Prace projektowe branżowe:

– Przeprowadzono ponowną inwentaryzację przyrodniczą,

– Wykonawca zestawił obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne i opracował materiały dla operatorów wodnoprawnych,

– Rozpoczęto wykonywanie badań geotechnicznych

 

Prace projektowe inne:

– Opracowywany jest  Raport Oddziaływania na środowisko (w zakresie m.in. charakterystyki inwestycji, uwarunkowania, rodzajów oddziaływań),

– Realizowany jest Plan działań środowiskowych,

– Trwają prace przy projektach podziałów nieruchomości,