Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 28/02/2018

19.02.2018 – 25.02.2018

Prace projektowe drogowe:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie drogowego PZT i elementów projektu budowlanego,

– Trwają prace nad przebiegiem wstępnych linii rozgraniczających,

– Opracowywana jest Koncepcja Zagospodarowania MOP.

Prace projektowe mostowe:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB) branży mostowej:

  • W zakresie rysunków  ogólnych i obiektów WD-22 oraz WS-25,
  • W zakresie obliczeń posadowienia obiektu MS-23,
  • W zakresie obliczeń konstrukcji ramy WS-21.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Dostosowane są  projekty przebudowywanych sieci i urządzeń do zmian w układzie drogowym,.

Branża sanitarna:

– Dokonywane są kolejne  obliczenia  zlewni

Branża kanalizacji deszczowej:

– Wykonywane są profile kanalizacji deszczowej  i dostosowane do aktualnych rozwiązań drogowych.

Branża gazowa:

– Przekazywane są otrzymane warunki techniczne od gestorów branż wraz z opiniami projektantów dla Konsultanta i Zamawiającego

Branża telekomunikacyjna:

– Dostosowywane są projektowane kanały technologiczny do aktualnego układu drogowego,

– Dokonywane są  zmiany w dokumentacji  ze względu na nową prognozę ruchu VMSA na VMSB,

– Opracowywana jest  analiza układu dróg pod względem objazdów oraz przyszłych scenariuszy SZR.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

 

Prace projektowe inne:

– Odbyło się spotkanie z udziałem organów i stron biorących udział w procesie opiniowania i zatwierdzenia Planu Działań Ratowniczych 20.02.2018,

– Przygotowywany  jest Plan działań środowiskowych,

– Realizowane są prace przy projekcie Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu monitoringu wizyjnego węzłów i przesłano je  do uzgodnienia Policji,

– Kontynuowane są prace przy projekcie Stałej Organizacji Ruchu w zakresie niezbędnym do audytu BRD,

– Opracowywane są materiały do audytu BRD,

– Ponownie dokonywane są obliczenia hydrologiczno-hydraulicznych,

– Opracowywane są  operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,

– Trwa opracowywanie bieżącej dokumentacji do ROOŚ,

– Prowadzone są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Wykonywane są prace terenowe: badania geotechniczne i laboratoryjne,

– Zakończono procedurę  zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych przez Marszałka Województwa Lubelskiego (decyzja z dn.20.02.2018) i dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót geologicznych.