Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 04/03/2019

25.02.2019 – 03.03.2019

Prace projektowe  i przygotowawcze

  • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
  • Złożenie wszystkich niezbędnych uzupełnień do kompletu przekazanej dokumentacji PW, SSTWiORB oraz Przedmiarów robót, wynikających z weryfikacji dokonanej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego,
  • Przygotowywanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
  • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
  • Kontynuacja kontraktowa robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów.