Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

niedziela 09/02/2020

03.02.2020 – 09.02.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP Lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+620
– Wykonanie nasypu w km 23+825-23+860
– Wykonanie nasypu w km 23+860-23+900
– Wykonanie nasypu w km 24+055-24+125
– Wykonanie nasypu w km 23+595-23+825
– Wykonanie nasypu w km 23+490-23+595
– Wykonanie nasypu w km 20+400-20+515
– Wykonanie nasypu w km 19+725-19+920
– Wykonanie rowów w km 21+730-22+300

– Wykonanie wykopu w km 21+800-22+240
– Odhumusowanie MOP P
– Odhumusowanie w km 19+175+19+300

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie ław, obiekt WS-20
– Betonowanie fundamentu P1 JL, obiekt WS-20
– Deskowanie ław, obiekt WS-21
– Betonowanie fundamentu P2 JL, obiekt WS-21
– Demontaż deskowania, obiekt WD-22
– Deskowanie ław, obiekt MS-23
– Betonowanie fundamentów P1-P2 JP, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie ław, obiekt WS-25
– Betonowanie fundamentów P3 JL, obiekt WS-25

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie korpusu – obiekt WS-21
– Zbrojenie korpusu – obiekt MS-23
– Betonowanie fundamentów P4 JP, obiekt WS-25

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D22

– Prace porządkowe pod Roboty branżowe
– Przesiewanie ziemi
– Budowa kanalizacji deszczowej D11
– Budowa kanalizacji deszczowej D16