Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 26/02/2020

17.02.2020 – 23.02.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP Lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+620
– Wykonanie wykopu w km 21+800 – 22+240
– Wykonanie nasypu w km 23+825 – 23+860
– Wykonanie nasypu w km 23+860 – 23+900
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Wykonanie nasypu w km 23+595 – 23+825
– Wykonanie nasypu w km 23+490 – 23+595
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 19+920
– Odhumusowanie DJP25

– Wykonanie nasypu w km 19+760 – 19+805
– Wykonanie nasypu w km 19+815 – 19+840
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 24+105 – 24+125
– Odhumusowanie w km 19+100 – 19+300
– Odhumusowanie w km 24+200 – 24+250
– Wykonanie materaca w km 20+300 – 20+370
– Wykonanie rowów w km 19+700 – 19+800, strona lewa
– Wykonanie rowów w km 22+300 – 22+400
– Wykonanie rowów na drodze gminnej, strona lewa
– Wykonanie przepustu w km 21+500

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie ław, obiekt WS-20
– Betonowanie ław podpory P1, P2 jezdnia lewa, obiekt WS-20
– Deskowanie, obiekt WS-21
– Betonowanie ławy podpory P1, P2 jezdnia prawa, obiekt WS-21
– Deskowanie skrzydeł, obiekt WD-22
– Betonowanie skrzydeł, obiekt WD-22
– Deskowanie korpusu, obiekt MS-23
– Zbrojenie korpusu, obiekt MS-23
– Betonowanie korpusu, obiekt MS-23
– Zbrojenie fundamentów, obiekt WS-25
– Deskowanie fundamentów, obiekt WS-25
– Betonowanie fundamentów, podpora P1, P3 obiekt WS-25

– Zbrojenie i deskowanie fundamentów, obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie fundamentów, obiekt WS-21
– Wykonywanie zasypki przepustu PZM 19+810
– Zbrojenie i deskowanie przyczółków, obiekt MS-23

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D22
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23

– Budowa kanalizacji deszczowej – D8
– Roboty melioracyjne, rów R50
– Wykonywanie wykopów pod instalacje gazowe – MOP Prawy