Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 02/03/2020

24.02.2020 – 01.03.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu w km 18+825 – 19+620
– Wykonanie wykopu w km 21+800 – 22+240
– Wykonanie nasypu w km 23+825 – 23+860
– Wykonanie nasypu w km 23+860 – 23+900
– Wykonanie nasypu w km 24+055 – 24+125
– Wykonanie nasypu w km 23+595 – 23+825
– Wykonanie nasypu w km 23+490 – 23+595
– Wykonanie nasypu w km 20+400 – 20+515
– Wykonanie nasypu w km 19+725 – 19+920
– Odhumusowanie w km 19+000 – 19+150
– Odhumusowanie MOP prawy

– Korytowanie MOP prawy
– Wykonanie rowów w km 0+000 – 0+150 DG1089777 L
– Wykonanie rowów, MOP lewy
– Wykonanie przepustu w km 21+500

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt WS-20
– Betonowanie fundamentu P1, P2 jezdnia lewa, obiekt WS-20
– Zbrojenie korpusu, obiekt WS-21
– Deskowanie skrzydeł, obiekt WD-22
– Betonowanie skrzydeł, obiekt WD-22
– Betonowanie korpusu, obiekt MS-23
– Betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia lewa, obiekt MS-23
– Zbrojenie korpusu, obiekt WS-25
– Betonowanie fundamentów P1-P4, obiekt WS-25
– Zasypka, obiekt PZM 19+810

– Betonowanie fundamentu P1 jezdnia prawa, obiekt WS-20
– Deskowanie korpusu, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie korpusu, obiekt MS-23

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D8
– Wykopy pod instalacje gazowe, MOP prawy, MOP lewy

– Roboty melioracyjne, rów R50