Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 15/05/2018

07.05.2018 – 13.05.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Wprowadzono szczegóły edytorskie i graficzne do weryfikacji Projektu Budowlanego,

– Przekazano projekt Stałej Organizacji Ruchu uzupełniony o uwagi Zamawiającego

oraz Inżyniera Kontraktu,

– Wykonawca przekazał uzupełniony Projekt konstrukcji nawierzchni,

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowalnego rev 03.

Prace projektowe mostowe:

– Wprowadzono uwagi Zamawiającego do Projektu Budowlanego rev 03.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Wprowadzono szczegóły graficzne i edytorskie do przekazanej dokumentacji.

Branża sanitarna:

– Opracowywano operaty wodnoprawne,

– Doprecyzowano rozwiązania dotyczące Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Wprowadzono do dokumentacji  szczegóły graficzne i edytorskie.

Branża gazowa:

– Wprowadzono szczegóły graficzne i edytorskie do dokumentacji.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Wprowadzono szczegóły graficzne i edytorskie do przekazanej dokumentacji.

Branża melioracyjna:

– Przeanalizowano bieżącą analizę uwag dokumentacji Projektu Budowlanego

i wprowadzono szczegóły graficzne i edytorskie.

Branża telekomunikacyjna:

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Wprowadzono szczegóły graficzne i edytorskie do dokumentacji Projektu Budowlanego,

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– W zakresie Projektu Budowlanego kontynuowane są prace projektowe.

 

Prace projektowe inne:       

– Plan Działań Ratowniczych jest w trakcie uzgodnień przez Komendę Wojewódzką Policji,

– Przekazano raport oddziaływania na środowisko,

– Kontynuowane są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Opracowywano Projekt Badań Geotechnicznych,

– Złożono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do RDOŚ.