Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 29/05/2018

14.05.2018 – 20.05.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Przekazano uzupełniony Projekt konstrukcji nawierzchni,

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Prace projektowe mostowe:

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Opracowywano materiały do pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego,

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża sanitarna:

– Doprecyzowywano rozwiązania dotyczące Projektu Budowlanego,

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

– Opracowywano materiały dotyczące pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego,

– Weryfikacja uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

– Uzgodnienie Planu Działań Ratowniczych przez Komendę Wojewódzką Policji,

– Przekazano raport oddziaływania na środowisko,

– Kontynuowano  prace przy projektach podziału nieruchomości,

– Uzupełniono Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i złożono do RDOŚ.