Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

środa 30/05/2018

21.05.2018 – 27.05.2018

Prace projektowe drogowe:

– Opracowywano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Przekazano do zaopiniowania projekt Stałej Organizacji Ruchu przez Komendę Wojewódzką Policji,

– Przekazano materiały do audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uzupełnione o uwagi Zamawiającego.

Prace projektowe mostowe:

– Przygotowano dane do projektu wykonawczego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Opracowywano materiały do pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża sanitarna:

– Przekazano odpowiedzi na uwagi Inżyniera Kontraktu do dokumentacji Projektu Budowlanego,

– Opracowywano operaty wodnoprawne.

 

Branża kanalizacji deszczowej:

– Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

– Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Analiza i wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Opracowywano Projekt Budowlany- doprecyzowano rozwiązania.

Branża telekomunikacyjna:

– Opracowywano materiały dotyczące pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawnego,

– Koordynacja międzybranżowa,

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

– Uzgodniono Plan Działań Ratowniczych przez Komendę Wojewódzką Policji,

– Przekazano raport oddziaływania na środowisko,

– Kontynuacja prac przy projektach podziałów nieruchomości,

– Wykonano kontrolne odwierty zgodnie z poleceniem Inżyniera Kontraktu 1/S19 dotyczące weryfikacji występowania zjawisk krasowych.