Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 18/05/2020

11.05.2020 – 17.05.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+695
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+280
– Wykonanie nasypu przeciążającego w km 24+055-24+125
– Ulepszenie warstwy nasypu w km 21+625-21+695
– Ulepszenie warstwy nasypu DG108977L w km 0+225-0+305
– Warstwa odsączająca w km 20+900-21+300
– Górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P w km 21+840-22+310 prawa strona
– Górna warstwa podbudowy zasadniczej AC22P w km 21+840-22+310 lewa strona
– Warstwa wiążąca w km 21+840-22+310 lewa strona
– Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego C90/3 w km 22+290-23+250 prawa strona
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 20+890-21+360

ROBOTY MOSTOWE
– Zbrojenie i deskowanie korpusów – obiekt WS-20
– Betonowanie ścianki zaplecznej – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie korpusów, obiekt WS-21
– Betonowanie korpusu, P1 jezdnia prawa, obiekt WS-21
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
– Zbrojenie skrzydeł – obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie poprzecznic, obiekt MS-23
– Betonowanie I etapu poprzecznic, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
– Betonowanie skrzydeł P4, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Wykonywanie zasypki przepustu PZM w km 19+169

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa kanalizacji deszczowej – D7
– Budowa kanału technologicznego
– Umocnienie rzeki Żytnówka
– Umocnienie rzeki Biała
– Przebudowa drenaży rolniczych w km 20+830-20+850
– Wykonanie przewiertu, sieć wodociągowa W-1
– Montaż płyt przejściowych, obiekt PZM w km 19+810