Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 26/05/2020

18.05.2020 – 24.05.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP lewy
– Wykonanie wykopu MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie wykopu w km 23+250-23+275
– Wykonanie wykopu w km 23+815-23+905
– Wykonanie wykopu w km 24+220-24+280
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+515
– Wykonanie nasypu w km 21+625-21+695
– Warstwa odsączająca w km 21+250-21+360
– Warstwa odsączająca w km 21+500-21-625
– Ulepszenie podłoża w km 21+205-21+250 lewa strona
– Ulepszenie podłoża MOP Lewy – główna jezdnia manewrowa, km 0+700-0+938
– Ulepszenie podłoża MOP Prawy – główna jezdnia manewrowa, km 0+000-0+938
– Warstwa mrozoochronna – łącznik DK19, Węzeł Południe
– Warstwa wiążąca w km 22+920-23+250 lewa/prawa strona
– GWN w km 20+400-20+515
– GWN w km 21+625-21+825
– GWN w km 23+250-23+375
– Podbudowa AC22P w km 22+920-23+250
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 21+030-21+360
– Uszczelnienie rowu w km 21+000-21+250
– Wykonanie ścieków monolitycznych w km 20+659-21+030
– Wykonanie chodnika DG108881L

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie korpusu P1, jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Deskowanie ścianki zaplecznej – obiekt WS-20
– Betonowanie ścianki zaplecznej, jezdnia prawa – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
– Betonowanie skrzydła P2, jezdnia lewa, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
– Wykonywanie zasypek – obiekt WD-22
– Wykonywanie zasypek, obiekt MS-23
– Betonowanie skrzydła P4, jezdnia lewa, obiekt WS-25
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
– Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Chudy beton pod płyty przejściowe, obiekt PZM w km 19+169
– Montaż płyt przejściowych, obiekt PZM w km 19+810
– Betonowanie płyty zespalającej, obiekt PZM w km 19+810

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D21
– Budowa kanalizacji deszczowej – D23
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Umocnienie rzeki Żytnówka
– Usunięcie drenów nr 89
– Przebudowa drenu w km 20+830 (przewiert sterowany)
– Wykonanie przewiertu – W1
– Wykonanie ścian fundamentowych, budynek toalet MOP