Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 04/06/2020

25.05.2020 – 31.05.2020

ROBOTY DROGOWE
– Wykonanie wykopu MOP prawy
– Wykonanie wykopu w km 18+825-19+725
– Wykonanie wykopu w km 20+830-21+410
– Wykonanie nasypu w km 18+570-18+825
– Wykonanie nasypu w km 18+290-18+825
– Wykonanie nasypu w km 19+725-20+355
– Wykonanie nasypu w km 24+220-24+305
– Nasyp przeciążeniowy w km 23+815-23+905
– Warstwa wiążąca w km 22+920-23+250, prawa strona
– Podbudowa AC22P w km 20+500-21+205, prawa strona
– Podbudowa AC22P w km 20+500-21+030, lewa strona
– Warstwa mrozoochronna – stabilizacja C1,5/2, MOP lewy GJM, km 0+720-0+938
– Warstwa mrozoochronna – stabilizacja C1,5/2, MOP prawy GJM, km 0+000-0+200
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 20+515-21+205 prawa strona
– Podbudowa z kruszywa C90/3 w km 20+515-21+030 lewa strona
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 19+815-20+050 prawa i lewa strona
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 21+500-21+825, lewa i prawa strona
– Podbudowa pomocnicza C5/6 w km 23+250-23+375 prawa i lewa strona
– GWN w km 19+815-20+355
– Ulepszone podłoże, DJP26, km 0+000-0+100
– Ulepszone podłoże, jezdnia manewrowa nr 3 MOP prawy wraz z placem do nawracania, km 0+000-0+080
– Ulepszona warstwa nasypu w km 18+585-18+745
– Wykonanie chodnika DG108881L – 100%

ROBOTY MOSTOWE
– Betonowanie ciosów – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł – obiekt WS-20
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-21
– Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa – obiekt WS-21
– Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa – obiekt WS-21
– Montaż belek typu T, jezdnia lewa, obiekt MS-23
– Montaż belek typu T, jezdnia prawa, obiekt MS-23
– Zasypka oraz wykonanie drenażu, obiekt MS-23
– Zbrojenie i deskowanie skrzydeł, obiekt WS-25
– Betonowanie skrzydła P1, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Betonowanie ciosów, obiekt WS-25
– Zbrojenie i deskowanie UN, jezdnia prawa, obiekt WS-25
– Betonowanie płyty przejściowej, obiekt PZM w km 19+810

ROBOTY BRANŻOWE
– Budowa kanalizacji deszczowej – D24
– Budowa kanału technologicznego
– Umocnienie rzeki Żytnówka
– MOP Lewy – Izolacja fundamentów
– MOP Lewy – Wykonanie zasypki fundamentów
– MOP Lewy – Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku
– MOP Lewy – Zasypka żwirem ław fundamentowych
– MOP Lewy – Wykonanie drenażu (opaski)
– MOP Lewy – Chudy beton pod fundamenty
– MOP Lewy – Betonowanie chudziaka pod posadzkę
– MOP Prawy – Pielęgnacja betonu i zbrojenie
– MOP Prawy – Betonowanie ław fundamentowych
– Sieć kanalizacyjna i wodociągowa – budynek toalet MOP
– Budowa sieci wodociągowej – MOP Lewy
– Budowa sieci wodociągowej W1.1-W.1.3
– Budowa wodociągów W1.2.3a – odcinek Z.1.1a-Z.1.1 oraz odcinek H.0.1.8.2-W.1.8
– Budowa wodociągów W1.3.2.2-H0.1.3.2.1 (zgrzewanie, wykop, montaż i zagęszczenie)
– Wykop pod zbiorniki p. poż. – MOP
– Montaż zbiornika p. poż
– Obsypanie zbiornika p. poż