Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 29/03/2018

19.03.2018 – 25.03.2018

Prace projektowe drogowe:

– Wykonywane są prace projektowe w zakresie drogowego PZT i elementów Projektu Budowlanego w koordynacji z pozostałymi branżami,

– Przeprowadzono uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Wykonawca prowadzi prace projektowe w zakresie zbiorników retencyjnych,

– Opracowywany jest projekt miejsca kontroli pojazdów (MOP) w nawiązaniu do wydanych warunków technicznych WITD.

Prace projektowe mostowe:

– Trwa kontynuacja opracowań dokumentacji rysunkowej dla Projektu Budowlanego,

– Opracowywane są szczegółowe rysunki przepustów.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Skoordynowano projektowane uzbrojenia z innymi branżami,

– W trakcie opracowań są materiały dotyczące pozwolenia wodnoprawnego.

Branża sanitarna:

– Trwają prace projektowe w zakresie Projektu Budowalnego.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Projektowaną kanalizację deszczową dostosowano do aktualnych rozwiązań i wykonano profile podłużne kanałów,

– Dokonano obliczeń hydraulicznych rowów drogowych oraz rowów bezodpływowych,

– Opracowywano operaty wodnoprawne.

Branża gazowa:

– Trwa dostosowywanie projektowanej sieci gazowej do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Opracowano Projekt Budowlany przebudowy cieków.

Branża telekomunikacyjna:

– Dostosowano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego wraz z koordynacją międzybranżową,

– Opracowywano materiały do pozwolenia wodnoprawnego.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Roboty ogólne:

– Przygotowano Plan działań środowiskowych,

– Opracowywano projekt Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu monitoringu wizyjnego węzłów,

– Wykonawca złożył mapę do zasobów i oczekuje na przyjęcie w PODGiK,

– Opracowywany jest projekt Stałej Organizacji Ruchu,

– Przygotowano raport oddziaływania na środowisko i Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia,

– Trwają prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Wykonawca pozyskał z PODGiK część materiałów do opracowania projektów podziałów nieruchomości,

– Prowadzone są uzupełniające badania geologiczne.