Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 11/04/2018

26.03.2018 – 01.04.2018

Prace projektowe drogowe:

– Kontynuowane są prace projektowe dotyczące drogowego PZT.

Prace projektowe mostowe:

– Trwa kontynuacja opracowań dokumentacji obiektów w koordynacji międzybranżowej.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Projektowane sieci dostosowano do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Projektowane uzbrojenie skoordynowano z innymi branżami.

Branża sanitarna:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Branża kanalizacji deszczowej:

– Dopracowywane są rozwiązania dotyczące projektu budowy kanalizacji deszczowej.

Branża gazowa:

– Wykonawca realizuje prace dotyczące dostosowywania projektowanej sieci gazowej do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań w innych branżach.

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

Branża melioracyjna:

– Opracowano Projekt Budowlany przebudowy cieków.

Branża telekomunikacyjna:

– Dostosowywano projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego wraz z koordynacją międzybranżową.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego.

 

Prace projektowe inne:

– Przygotowywano Plan Działań Ratowniczych,

– W trakcie opracowań jest Plan działań środowiskowych,

– Opracowywano projekt Systemu Zarządzania Ruchem i Systemu monitoringu wizyjnego węzłów,

– Raport oddziaływania na środowisko i KartaInformacyjna Przedsięwzięcia są w trakcie przygotowywania,

– Wykonawca uzyskał PODGiK materiały do opracowania projektów podziałów nieruchomości.